Ποιότητα

Η ποιότητα των προιόντων της ‘ΧΑΡ. Ι. ΜΗΛΕΣΗΣ Κ ΥΙΟΣ ΑΕ΄ ελέγχεται και πιστοποιείται από υπερσύγχρονους φασματογράφους (22 στοιχείων).

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2015