Προϊόντα

Η εταιρεία παράγει κράματα αλουμινίου που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη ανάλογα με τις ιδιότητες των προϊόντων του.

Παρέχει τα κράματα σε ‘χελώνες’ βάρους περίπου 6,5 kgr που συσκευάζονται σε παλέττες βάρους περίπου 600kgr και διαστάσεων 80cm/80cm όπου αναγράφεται ο τύπος και το ακριβές βάρος.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κράματα : 46000, 46100, 47100, 44300, 43400

Δείτε τις προδιαγραφές κράματος